shadow

Nacebelcode 2008

94.110  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- de organisaties waarvan de leden vooral geïnteresseerd zijn in de belangen van bedrijven in een bepaalde bedrijfstak, inclusief de landbouw, of de economische groei van, en het economisch klimaat in een bepaald gebied (geografisch of staatskundig), zonder speciale aandacht voor een specifieke bedrijfstak.
- de federaties van dergelijke verenigingen
- de kamers van koophandel, corporaties en dergelijke organisaties
- de verspreiding van informatie, de vertegenwoordiging tegenover de overheid, het verzorgen van de public relations en de vertegenwoordiging van de leden bij CAO-onderhandelingen
Deze subklasse omvat niet:
- de vakverenigingen - cfr. 94.200Behoort tot
94.11  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties


 Terug
 lijst secties