shadow

Nacebelcode 2008

96.012  Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren

Toelichting
Deze subklasse omvat o.a.:
- de diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden
- de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren
- de activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten uitvoeren door overwegend industriële wasserijen
Deze subklasse omvat niet:
- reparaties en kleine veranderingen aan kleding - cfr. 95.290Behoort tot
96.01  Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten


Bevat
96.01201 Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden

96.01202 Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren

96.01211 Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen

 Terug
 lijst secties