shadow

Nacebelcode 2008

P  ONDERWIJS

Toelichting
Deze sectie omvat alle vormen van onderwijs, op elk niveau en voor elk beroep.
Het onderricht kan zowel oraal als schriftelijk zijn en kan via radio, televisie, internet of schriftelijk worden gegeven.

Ze omvat zowel het onderwijs dat aangeboden wordt door de instellingen van het normale schoolstelsel met verschillende niveaus als de volwasseneneducatie, alfabetiseringsprogramma's, enz. Ook militaire scholen en academies, gevangenisscholen, enz., met hun respectievelijke niveaus, vallen onder deze sectie. Deze sectie omvat zowel openbaar als privaat onderwijs.

Het buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor mensen met leerstoornissen, personen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen en lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen valt eveneens onder deze sectie.

De uitsplitsing van de verschillende categoriëen in deze sectie berust op de verschillende onderwijsniveaus die gedefinieerd worden in ISCED 1997.

Om de vergelijking van onderwijsstatistieken tussen de verschillende landen en op internationaal vlak eenvoudiger en meer valide te maken, ontwikkelde de UNESCO begin de jaren 70 een internationaal standaardclassificatiesysteem (ISCED)
De ISCED werd voor het laatst herzien in 1997, vandaar de benaming ISCED 1997.

De onderwijsinstellingen die onderwijs aanbieden op het ISCED 0-niveau worden geklasseerd onder de klasse 85.10, op het ISCED 1-niveau onder de klasse 85.20, op het ISCED 2 en 3-niveau onder de groep 85.3, op het ISCED 4-niveau onder de klasse 85.41 en op het ISCED 5 en 6-niveau onder de klasse 85.42.
Deze afdeling omvat eveneens het sport- en recreatieonderwijs, het cultureel onderwijs, de autorijscholen, het overig onderwijs, alsook de onderwijsondersteunende activiteiten.


Bevat85 Onderwijs

 Terug
 lijst secties