shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0451.494.814
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 1993
Begindatum:25 november 1993
Naam:C.E.C. FINANCE
Naam in het Frans, sinds 25 november 1993
Adres van de zetel: Rue des Capucins 15 Stratenplan
7000 Mons
Sinds 29 september 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 november 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Bandiera ,  Virginia  (0656.760.175)   Sinds 1 september 2016
Zaakvoerder 0656.760.175   Sinds 1 september 2016
Zaakvoerder Bandiera ,  Virginia  Sinds 17 januari 2019
Zaakvoerder Contrucci ,  Christophe  Sinds 1 september 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  66.191  -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 oktober 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.199 -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug