shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0459.828.302
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 1996
Begindatum:5 december 1996
Naam:Golf Promotion
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 1996
Adres van de zetel: Groenenhoek 10 Stratenplan
2630 Aartselaar
Sinds 5 december 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 5 december 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Crauwels ,  Veerle  Sinds 2 juni 2016
Bestuurder Gys ,  Bie  Sinds 2 juni 2016
Bestuurder Van de Mosselaer ,  Peter  Sinds 2 juni 2016
Bestuurder Van Ingelgem ,  Kris  Sinds 25 juni 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 23 april 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1997
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  93.123 -  Activiteiten van overige balsportclubs
Sinds 23 april 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug