shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0478.493.179
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 oktober 2002
Begindatum:4 oktober 2002
Naam:IXOR
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2002
Adres van de zetel: Schuttersvest 75
2800 Mechelen
Sinds 1 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
roel.verbeeck@ixor.beSinds 1 oktober 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verbeeck ,  Roel  Sinds 4 oktober 2002
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 24 april 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 24 april 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0546.796.324 (IxorTalk)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug