shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0838.375.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2011
Begindatum:5 augustus 2011
Naam:RUBEMASTER
Naam in het Frans, sinds 5 augustus 2011
Commerciële Naam:SPRL
Naam in het Frans, sinds 5 augustus 2011
Adres van de zetel: Chaussée de Namur 59
1400 Nivelles
Sinds 20 maart 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 augustus 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Collart ,  Frédéric  Sinds 29 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 november 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2011
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  93.299 -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 14 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug