shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.805.304
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 2011
Begindatum:4 november 2011
Naam:CLEMALEX
Naam in het Frans, sinds 4 november 2011
Adres van de zetel: Tweesteenwegenstraat 64 Stratenplan
1160 Oudergem
Sinds 1 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dautricourt ,  Héloïse  Sinds 4 november 2011
Zaakvoerder (2) Richard ,  Thibault  Sinds 4 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 30 november 2011
BTW 2008  58.130  -  Uitgeverijen van kranten
Sinds 30 november 2013
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 30 november 2011
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 30 november 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug