shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0845.015.696
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2012
Begindatum:4 april 2012
Naam:OptiPost
Naam in het Nederlands, sinds 4 april 2012
Adres van de zetel: Xavier De Cocklaan 68   bus //5
9831 Sint-Martens-Latem
Extra adresinfo: Bedrijvencentrum d'Office
Sinds 14 juni 2022
Telefoonnummer:
0497278980 Sinds 2 mei 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
s.dauwe@optipost.beSinds 2 mei 2016(1)
Webadres:
www.optipost.be Sinds 2 mei 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 april 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 mei 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 9 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 363.684,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug