shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.495.470
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 1919
Begindatum:17 november 1919
Naam:Gemeente Wingene
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 1919
Adres van de zetel: Oude Bruggestraat 13
8750 Wingene
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
051/65.00.60 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
051/65.70.78 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
info@wingene.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.wingene.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 17 november 1919
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester Huys ,  Lieven  Sinds 8 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2005
Aanbestedende overheid
Sinds 17 november 1919
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 28 juli 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug