shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.212.289
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Etablissements Maurice Wanty
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Rue des Mineurs(PER) 25
7134 Binche
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 januari 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Soenen ,  Benoit  Sinds 28 mei 2002
Bestuurder Wanty ,  Christophe  Sinds 19 april 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Soenen ,  Benoit  Sinds 29 mei 2007
Persoon belast met dagelijks bestuur Wanty ,  Christophe  Sinds 19 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 19 oktober 2009
Vrijstelling
Sinds 19 oktober 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 oktober 2014
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  42.110 -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.253.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.131.721 (Société Belge de Travaux Sobeltra)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 september 2004
0434.579.695 (PAVESTINNES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2004
0406.442.569 (S.B.T.P.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2004
0401.733.814 (Sadin - Beudin)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 november 2009
0456.005.116 (Jean-Claude CASTAGNETTI)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 augustus 2018
0446.111.116 (SOWAL 92)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug