shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.199.702
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 1934
Begindatum:5 december 1934
Naam:BNP Paribas Fortis
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2013
BNP Paribas Fortis
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2013
Adres van de zetel: Warandeberg 3
1000 Brussel
Sinds 5 december 1934
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 december 1934
Aantal vestigingseenheden (VE): 197  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1954
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.190  -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.190 -  Overige geldscheppende financiële instellingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.964.767.634,40 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.038.471 (bpost bank)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 januari 2024
0248.196.076 (ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS-BANK - CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE-BANQUE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 juli 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0248.196.076 (ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS-BANK - CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE-BANQUE)   sinds 21 juli 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug