shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.131.071
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0407.156.906 afgesloten sinds 24/08/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 april 1970
Begindatum:9 april 1970
Naam:BPI SAMAYA
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 10 december 2015
Afkorting: C.M.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 9 april 1970
Adres van de zetel: Edmond Van Nieuwenhuyselaan 30
1160 Oudergem
Sinds 14 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 april 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0700.413.046   Sinds 25 april 2019
Bestuurder 0735.577.427   Sinds 19 september 2022
Bestuurder Lefèvre ,  Jacques  Sinds 10 januari 2014
Vaste vertegenwoordiger De Jonge ,  Fabien  (0700.413.046)   Sinds 25 april 2019
Vaste vertegenwoordiger Chabeau ,  Anouk  (0735.577.427)   Sinds 19 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 450.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0407.156.906 afgesloten sinds 24/08/2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0407.131.071 0407.156.906

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0407.131.071

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0407.131.071 0407.156.906

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug