shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.186.211
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 1977
Begindatum:26 februari 1977
Naam:MONTEA
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2006
Adres van de zetel: Industrielaan 27   bus 6
9320 Aalst
Sinds 27 maart 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0882.872.026   Sinds 9 november 2020
Vaste vertegenwoordiger De Wolf ,  Jo  (0882.872.026)   Sinds 20 oktober 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.102 -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 421.564.593,94 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.794.409 (ROPA II)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 september 2006
0415.549.879 (KONSTRUKTIE WERKHUIZEN KLEIN - BRABANT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2006
0462.860.838 (DE SMET PROJECTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2006
0463.425.220 (Montea Building)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 december 2007
0899.650.749 (WAREHOUSE NINE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juni 2013
0835.648.763 (EVENSTUK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 december 2013
0846.024.201 (ACER PARC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 december 2014
0861.586.563 (GHENT LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juli 2015
0899.651.046 (WAREHOUSE TEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2015
0534.920.851 (BRUCOR LOGISTICS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2016
0885.445.197 (RUMBOLD THREE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2016
0567.732.090 (ROBINIA ONE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 december 2017
0567.732.189 (NYSSA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 december 2017
0437.858.295 (VILPRO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 december 2018
0567.731.793 (PTEROCARYA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 december 2018
0567.731.892 (SAMBUCUS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 december 2018
0567.816.422 (GLEDITSIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 december 2018
0861.588.147 (Castanea)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 december 2018
0846.024.793 (CERCIS PARC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2018
0811.754.891 (BORNEM VASTGOED)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 mei 2019
0821.535.461 (ORKA AALST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 juli 2019
0863.700.470 (IMMOCASS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2019
0736.475.171 (Blue Gate Antwerp Invest)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 maart 2022
0462.368.712 (GULA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2022
0736.839.318 (HOECOR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 februari 2023
0419.904.882 (Ropa)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 12 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.904.882 (Ropa)   sinds 12 januari 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug