shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0417.474.241
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 november 1976
Begindatum:22 november 1976
Naam:Inagro, provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2011
Afkorting: Inagro, provinciaal EVAP vzw
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2011
Adres van de zetel: Ieperseweg 87 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 6 juni 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 november 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1977
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1994
Aanbestedende overheid
Sinds 22 november 1976
 
 
Toelatingen
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 11 juli 2012
BTW 2008  01.130  -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 11 juli 2012
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 11 juli 2012
BTW 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 9 april 2016
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 juli 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug