shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.191.708
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1982
Begindatum:1 januari 1982
Naam:EOC BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 31 december 2004
Afkorting: E.O.C.
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1982
Adres van de zetel: Industriepark "De Bruwaan" 24
9700 Oudenaarde
Sinds 1 januari 1982
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder HELFENSTEIN ,  BEAT  Sinds 27 mei 2019
Bestuurder MARSMAN ,  GERARD  Sinds 31 december 2004
Bestuurder MARSMAN ,  GERARD  Sinds 31 december 2004
Bestuurder MARSMAN ,  NICOLE  Sinds 29 mei 2007
Gedelegeerd bestuurder MARSMAN ,  GERARD  Sinds 1 juni 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 22 oktober 2014
Vrijstelling
Sinds 22 oktober 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.190  -  Vervaardiging van andere producten van rubber
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.190 -  Vervaardiging van andere producten van rubber
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.191.807 (EOC POLYMERS II)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2005
0453.758.773 (EOC POLYMERS I)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2005
0413.912.262 (EUROCOMPOUND BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 juni 1982
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.912.262 (EUROCOMPOUND BELGIUM)   sinds 1 januari 1982
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug