shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.266.437
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1981
Begindatum:21 december 1981
Naam:APOR
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1981
Adres van de zetel: Parkstraat 5
9700 Oudenaarde
Sinds 15 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 december 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Nevel ,  Francis  Sinds 11 mei 2007
Bestuurder Van Nevel ,  Laurens  Sinds 2 mei 2012
Gedelegeerd bestuurder Van Nevel ,  Francis  Sinds 11 mei 2007
Gedelegeerd bestuurder Van Nevel ,  Laurens  Sinds 2 mei 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 juli 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 99.157,41 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0462.815.605 (VAN WELDEN TRAVEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 december 2007
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug