shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.859.919
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juni 1982
Begindatum:10 juni 1982
Naam:TAPTOE INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 11 augustus 2004
Adres van de zetel: Veldestraat 48
9850 Deinze
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 juni 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Baets ,  Emily  Sinds 28 augustus 2013
Bestuurder De Baets ,  Luiz  Sinds 28 augustus 2013
Bestuurder De Baets ,  Pieter  Sinds 30 juli 2004
Bestuurder De Sonville ,  Anne-Marie  Sinds 30 juli 2004
Gedelegeerd bestuurder De Baets ,  Pieter  Sinds 30 juli 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  58.140 -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.800.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0438.775.639 (IMMO MEDIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2004
0415.707.554 (DE EECLOONAAR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 december 2023
0415.289.959 (TAPTOE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 april 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.289.959 (TAPTOE)   sinds 25 april 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug