shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.051.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 1982
Begindatum:16 november 1982
Naam:COLOPLAST BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 1982
Adres van de zetel: Guido Gezellestraat 121
1654 Beersel
Sinds 26 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 november 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder DENEKE ,  HENRIK  Sinds 5 augustus 2014
Bestuurder Mikkelsen ,  Anton  Sinds 1 augustus 2022
Bestuurder Reichardt ,  Henning  Sinds 1 maart 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Binnemans ,  Erina  Sinds 14 oktober 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 23 oktober 2012
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.460 -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.698.314,82 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0464.806.083 (DUMONCEAU MEDICAL SERVICE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug