shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.251.076
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 1983
Begindatum:28 juli 1983
Naam:DOMO CHEMICALS HOLDING
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2020
Adres van de zetel: Nederzwijnaarde 2 Stratenplan
9052 Gent
Sinds 21 december 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juli 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 3 november 2014
Vrijstelling
Sinds 3 november 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1996
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 16 maart 2016
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 16 maart 2016
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 122.576.937,43 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.814.896 (Domo Service Gent)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2006
0452.387.610 (DOMO CHEMICALS NV)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug