shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.353.116
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1983
Begindatum:28 december 1983
Naam:PHARMA BELGIUM - BELMEDIS
Naam in het Frans, sinds 1 april 2018
Adres van de zetel: Emile Vanderveldelaan 82 Stratenplan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sinds 1 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Berken ,  Arnaud  Sinds 1 september 2020
Bestuurder Lacroix ,  Philippe  Sinds 28 juni 2004
Bestuurder Olivier ,  Hubert  Sinds 18 mei 2015
Gedelegeerd bestuurder Lacroix ,  Philippe  Sinds 1 juli 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 3 oktober 2011
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  21.201  -  Vervaardiging van geneesmiddelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.460 -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 16.902.300,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.855.671 (Ostend Pharma)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 december 2012
0422.326.221 (SAMBRIA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 december 2012
0404.182.964 (BELMEDIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2018
0405.605.894 (Laboratoria Flandria)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 februari 2021
0404.320.348 (Sogedis)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 april 1994
0401.412.130 (H.N. Phar)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 april 1994
0418.150.172 (WESTFAR - FARMACEUTISCHE MAATSCHAPPIJ)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 april 1994
0425.152.384 (LIMBUFAR)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 april 1994
0417.709.219 (ELPHAR - société pharmaceutique)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 april 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.320.348 (Sogedis)   sinds 19 april 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.412.130 (H.N. Phar)   sinds 28 april 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0418.150.172 (WESTFAR - FARMACEUTISCHE MAATSCHAPPIJ)   sinds 29 april 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.152.384 (LIMBUFAR)   sinds 29 april 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug