shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.722.497
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1984
Begindatum:20 december 1984
Naam:WONINGBOUW DOCKX
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 1984
Adres van de zetel: Bleekstraat 19
2480 Dessel
Sinds 5 maart 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 december 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dockx ,  Marc  Sinds 6 september 1989
Zaakvoerder (2) Peeters ,  Anita  Sinds 20 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 15 december 2006
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 15 december 2006
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 15 december 2006
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 15 december 2006
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 15 december 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2006
 
Ruwbouw
Sinds 15 september 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 september 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 september 2008
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 september 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug