shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.302.321
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 mei 1985
Begindatum:28 mei 1985
Naam:CORDEEL ZETEL HOESELT
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 1997
Adres van de zetel: Industrielaan 18
3730 Hoeselt
Sinds 21 januari 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 mei 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0676.531.151   Sinds 26 september 2023
Bestuurder De Bruyn ,  Erik  Sinds 28 december 2016
Vaste vertegenwoordiger De Hainaut ,  Kevin  (0676.531.151)   Sinds 26 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 13 december 2013
Vrijstelling
Sinds 13 december 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 9 augustus 2013
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 augustus 2013
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 9 augustus 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0642.871.755 (LANDEXPLO TONGEREN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 september 2018
0401.359.076 (Bouwbedrijf Vangronsveld)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 mei 1985
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.359.076 (Bouwbedrijf Vangronsveld)   sinds 28 mei 1985
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug