shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0427.973.304
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 1985
Begindatum:24 oktober 1985
Naam:INDAVER
Naam in het Nederlands, sinds 24 oktober 1985
Adres van de zetel: Ketenislaan(KAL) 1 Stratenplan
9130 Beveren
Extra adresinfo: Burcht Singelberg, Blok D, Haven 1548
Sinds 12 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 oktober 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0726.739.737   Sinds 17 mei 2019
Bestuurder Leroy ,  Fabian  Sinds 19 juni 2015
Vaste vertegenwoordiger Michielsens ,  Dirk  (0726.739.737)   Sinds 17 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 1986
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 26 februari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  38.219 -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 117.352.745 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0465.024.136   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 mei 2005
0445.333.730   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juli 1999
0442.839.147   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 juni 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.333.730   sinds 20 augustus 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0442.839.147   sinds 28 juni 2002
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug