shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.058.705
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0430.117.992 afgesloten sinds 18/01/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 januari 1994
Begindatum:23 december 1986
Naam:COMTEC
Naam in het Frans, sinds 23 december 1986
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Boulevard de Merckem(NR) 7
5000 Namur
Sinds 14 oktober 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 december 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0430.117.992 afgesloten sinds 18/01/2012
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0430.058.705 0430.117.992

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0430.058.705

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0430.058.705 0430.117.992

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".


Naar boven   Terug