shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0433.943.950
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1988
Begindatum:31 maart 1988
Naam:Bâtiments et Ponts Construction
Naam in het Frans, sinds 28 mei 2019
Afkorting: BPC
Naam in het Frans, sinds 28 mei 2019
Adres van de zetel: Terhulpsesteenweg 166
1170 Watermaal-Bosvoorde
Sinds 8 december 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 18 juni 2015
Vrijstelling
Sinds 18 juni 2015
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 262.220,51 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.058.268 (Bâtiments et Pont - Gebouwen en Bruggen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 maart 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.058.268 (Bâtiments et Pont - Gebouwen en Bruggen)   sinds 30 maart 1988
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug