shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.175.661
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 1988
Begindatum:27 april 1988
Naam:PATRISO
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 1988
Adres van de zetel: Industrieterrein 1 25
3290 Diest
Sinds 6 september 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 september 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ferny ,  Raymond  Sinds 24 juni 2004
Bestuurder Sooghen ,  Freddy  Sinds 7 februari 2008
Bestuurder Sooghen ,  Sabina  Sinds 7 februari 2008
Gedelegeerd bestuurder Wouters ,  Ingrid  Sinds 7 februari 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.002.277,99 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.296.220 (CAR REPAIR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 december 2008
0453.120.157 (IMMO INVEST JOIVO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 november 2009
0431.160.743 (IMMO - RESO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 maart 2012
0885.095.009 (DEVELOPMENT COORDINATION OVERIJSE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 maart 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug