shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0434.830.907
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1988
Begindatum:30 juni 1988
Naam:RENTABEL
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 1988
Adres van de zetel: Grote Steenweg 243
9340 Lede
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@rentabel.beSinds 1 juli 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 januari 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0438.362.992   Sinds 22 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Noël ,  Marc  (0438.362.992)   Sinds 22 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 5 november 1993
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 26 juni 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2000
 
Ruwbouw
Sinds 31 maart 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juli 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 260.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0440.386.235 (C.P.L.R.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 december 2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug