shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0438.995.076
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 november 1989
Begindatum:21 november 1989
Naam:SOLAR TURBINES EUROPE
Naam in het Frans, sinds 1 mei 1996
Adres van de zetel: Avenue de Finlande 8
1420 Braine-l'Alleud
Sinds 16 februari 2018
Telefoonnummer:
+32)02/622.6100 Sinds 16 februari 2018(1)
Faxnummer:
+32)02/622.6102 Sinds 16 februari 2018(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 november 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 november 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  28.110  -  Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
Sinds 15 maart 2016
Btw 2008  28.299  -  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  28.410  -  Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 21 april 2016
Btw 2008  46.720  -  Groothandel in metalen en metaalertsen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  28.110 -  Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.170.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0433.383.825 (Solar Turbines)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 december 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.383.825 (Solar Turbines)   sinds 28 december 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug