shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0444.142.313
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 mei 1991
Begindatum:1 mei 1991
Naam:CONSTRUCTION EUROPEENNE STONE
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2012
Afkorting: CE STONE
Naam in het Frans, sinds 29 december 2016
Adres van de zetel: Victor Allardstraat 177   bus 4
1180 Ukkel
Sinds 1 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 februari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Desmecht ,  Olivier  Sinds 28 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Romain ,  Philippe  (0428.052.288)   Sinds 1 augustus 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 3 maart 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 3 maart 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 maart 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 maart 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 3 maart 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 3 maart 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 maart 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 3 maart 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 januari 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 3 maart 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 maart 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 maart 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 16 januari 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug