shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.025.211
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 september 1991
Begindatum:6 september 1991
Naam:VERMEIRE B & D
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2001
Adres van de zetel: Zwaluwenstraat 55
8400 Oostende
Sinds 1 augustus 2020
Telefoonnummer:
0475/945838 Sinds 12 maart 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@homeinnovation.beSinds 12 maart 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 6 september 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Heyse ,  Corine  Sinds 1 juli 2012
Zaakvoerder (3) Vermeire ,  Piet  Sinds 15 februari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2013
Vrijstelling
Sinds 16 juli 2013
Algemeen schrijnwerk
Sinds 16 juli 2013
Vrijstelling
Sinds 16 juli 2013
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 16 juli 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 23 november 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug