shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0446.201.582
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1991
Begindatum:21 december 1991
Naam:UITGEVERIJ LANNOO
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1991
Adres van de zetel: Kasteelstraat 97 Stratenplan
8700 Tielt
Sinds 21 december 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 december 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 juni 2015
Vrijstelling
Sinds 29 juni 2015
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1992
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 maart 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.110  -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.610  -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 juni 2015
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 24 juni 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.110 -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0434.595.731 (DRUKKERIJ - UITGEVERIJ LANNOO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 2 juni 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.595.731 (DRUKKERIJ - UITGEVERIJ LANNOO)   sinds 2 juni 1992
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug