shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0460.153.350
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0886.701.843 afgesloten sinds 27/04/2020)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 maart 1997
Begindatum:6 maart 1997
Naam:VLAAMSE VISVEILING
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2010
Afkorting: VLV
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2010
Adres van de zetel: Noordzeestraat 201 Stratenplan
8380 Brugge
Sinds 6 maart 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 maart 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1997
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 6 maart 1997
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 6 juni 2017
BTW 2008  10.200  -  Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
Sinds 6 juni 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.170 -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.239.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug