shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0465.380.462
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 februari 1999
Begindatum:3 februari 1999
Naam:DUMONT et PARTNERS
Naam in het Frans, sinds 1 februari 1999
Adres van de zetel: Chaussée de Gembloux, Tong. 37 Stratenplan
5140 Sombreffe
Sinds 11 juni 2008
Telefoonnummer:
071/88.65.79 Sinds 11 juni 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tarteriedumont@skynet.beSinds 11 juni 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 februari 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 8 maart 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 1999
 
Detail handel
Sinds 12 februari 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 juni 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 65.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug