shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0475.419.962
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2001
Begindatum:1 augustus 2001
Naam:Benedenti Rotselaar
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 2017
Adres van de zetel: Park Diamant 1
2590 Berlaar
Sinds 14 september 2020
Telefoonnummer:
016360264 Sinds 7 juli 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
rotselaar@benedenti.beSinds 7 juli 2017(1)
Webadres:
www.benedenti.be Sinds 7 juli 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 19 juli 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Claes ,  Rik  (0555.874.930)   Sinds 19 april 2017
Zaakvoerder (3)0555.874.930   Sinds 19 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 23 januari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug