shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.704.025
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2002
Begindatum:21 januari 2002
Naam:CENTRE DENTAIRE SPECIALISE ADAMS
Naam in het Frans, sinds 27 december 2001
Afkorting: CDSA
Naam in het Frans, sinds 27 december 2001
Adres van de zetel: Rue Paulin Ladeuze 6   bus 301
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 16 augustus 2010
Telefoonnummer:
010456683 Sinds 16 augustus 2010(1)
Faxnummer:
010814281 Sinds 16 augustus 2010(1)
E-mail:
info@ladeuze.comSinds 16 augustus 2010(1)
Webadres:
www.ladeuze.com Sinds 16 augustus 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 december 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Adams ,  Philippe  Sinds 27 december 2001
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 augustus 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 4 augustus 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug