shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0533.752.792
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 2013
Begindatum:22 april 2013
Naam:Zelal Tat
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 2013
Adres van de zetel: Leuvensesteenweg 71
2800 Mechelen
Sinds 22 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Akdaǧ ,  Yücel  Sinds 22 april 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 24 januari 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 april 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 10 juni 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juni 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 22 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug