shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.605.319
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2016
Begindatum:5 april 2016
Naam:DIJAN
Naam in het Frans, sinds 5 april 2016
Adres van de zetel: Rue du Commerce 7
4960 Malmedy
Sinds 5 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Heinen ,  Aline  Sinds 19 oktober 2023
Bestuurder Jansen ,  Dieter  Sinds 19 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 8 april 2016
Vrijstelling
Sinds 8 april 2016
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2016
Vrijstelling
Sinds 8 april 2016
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 mei 2016
Btw 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 1 mei 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar28 februari 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug