shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0711.728.788
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 oktober 2018
Begindatum:16 oktober 2018
Naam:INTER COMMERCIAL EUROPEAN SERVICES
Naam in het Frans, sinds 16 oktober 2018
Afkorting: I.C.E.S.
Naam in het Frans, sinds 16 oktober 2018
Adres van de zetel: Laekenveldstraat 43
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 16 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bouzidi ,  Ilias  Sinds 16 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 oktober 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 december 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 9 juli 2020
Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 16 oktober 2018
Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 9 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 18 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug