shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0740.430.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 december 2019
Begindatum:24 december 2019
Naam:PROXY GEDINNE
Naam in het Frans, sinds 24 december 2019
Adres van de zetel: Rue Raymond-Gridlet 45
5575 Gedinne
Sinds 24 december 2019
Telefoonnummer:
+32479765735 Sinds 24 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@proxygedinne.beSinds 24 december 2019
info@proxygedinne.beSinds 24 december 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Leduc ,  Virginie  Sinds 24 december 2019
Bestuurder Léonet ,  Stéphane  Sinds 24 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 maart 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.115  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Sinds 1 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 9 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug