shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0810.212.888
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2008
Begindatum:17 december 2008
Naam:INTERMIRE
Naam in het Frans, sinds 17 december 2008
Adres van de zetel: Rue de Monceau Fontaine 42   bus 13
6031 Charleroi
Sinds 15 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
secretariat@intermire.beSinds 15 november 2022
Webadres:
www.intermire.be Sinds 15 november 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 17 december 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Er zijn 39 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2011
Aanbestedende overheid
Sinds 17 december 2008
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 november 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 augustus 2009
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug