shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0825.170.684
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 april 2010
Begindatum:12 april 2010
Naam:ITP Agency
Naam in het Nederlands, sinds 12 april 2010
Adres van de zetel: Sassevaartstraat 46   bus 401
9000 Gent
Sinds 28 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 september 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0769.948.089   Sinds 16 juli 2021
Vaste vertegenwoordiger Lemaire ,  Jeroen  (0769.948.089)   Sinds 16 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 oktober 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 3 mei 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 3 mei 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 oktober 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 402.532,05 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug