shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0863.656.029
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 februari 2023
Begindatum:25 februari 2004
Naam:MIAM
Naam in het Frans, sinds 25 februari 2004
Adres van de zetel: Marché 5
4910 Theux
Sinds 25 februari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 februari 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Masson ,  Anne-Françoise  (0886.683.136)   Sinds 30 november 2011
Zaakvoerder (2) Masson ,  Anne-Françoise  Sinds 25 februari 2004
Curator (aanstelling door rechtbanken) Namur ,  Bertrand  Sinds 27 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 6 december 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2011
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug