shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0891.197.002
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 augustus 2007
Begindatum:1 augustus 2007
Naam:IMMO MOURY
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2014
Adres van de zetel: Rue des Anglais 6   bus A
4430 Ans
Sinds 8 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0415.319.158   Sinds 26 januari 2023
Vaste vertegenwoordiger Moury ,  Gilles  (0415.319.158)   Sinds 17 oktober 2019
Zaakvoerder 0415.319.158   Sinds 18 juli 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 januari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  68.204  -  Verhuur en exploitatie van terreinen
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 22.073.220,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.020.684 (COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 april 2008
0432.679.188 (BEHEER BEERTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 december 2008
0421.511.619 (L'Ecureuil)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 maart 2012
0838.075.545 (LES PORTES DE LIEGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 januari 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug