shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0894.769.174
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2007
Begindatum:28 december 2007
Naam:Bäckerei LENTZEN PGmbH
Naam in het Duits, sinds 28 december 2007
Adres van de zetel: Deiffelter Weg, Espeler 5 Stratenplan
4790 Burg-Reuland
Sinds 12 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 december 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lentzen ,  Mirco  Sinds 28 december 2007
Zaakvoerder (2) Meyer ,  Franziska  Sinds 1 januari 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 3 maart 2008
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 februari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.711 -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug