shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0202.239.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 1930
Begindatum:19 juli 1930
Naam:PROXIMUS
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2015
PROXIMUS
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2015
Adres van de zetel: Koning AlbertII laan 27
1030 Schaarbeek
Sinds 14 december 1999
Telefoonnummer:
022024111 Sinds 14 december 1999(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.proximus.com Sinds 14 december 1999(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 16 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 189  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 2 juni 2022
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 12 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 12 oktober 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 19 juli 1930
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  26.300  -  Vervaardiging van communicatieapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  61.100 -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0442.257.642 (TELINDUS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 januari 2010
0453.918.428 (BELGACOM MOBILE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 januari 2010
0457.839.802 (TELINDUS SOURCING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 januari 2010
0422.674.035 (TELINDUS GROUP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 april 2012
0460.102.672 (BELGACOM SKYNET)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2014
0464.030.479 (WIRELESS TECHNOLOGIES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 oktober 2016
0466.917.220 (PROXIMUS GROUP SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 mei 2019
0447.976.484 (SCARLET BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2022
0460.078.819 (Belgacom Multimedia Ventures)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0460.078.819 (Belgacom Multimedia Ventures)   sinds 18 december 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug