shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.162.405
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 juni 1984
Begindatum:29 juli 1952
Naam:Etablissements René Debaise-Hannecart
Naam in het Frans, sinds 29 juli 1952
Commerciële Naam:Etablissements Marvan
Naam in het Frans, sinds 29 juli 1952
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Avenue Wanderpepen(BIN) 60 Stratenplan
7130 Binche
Sinds 1 januari 2019(2)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 maart 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 37  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 40.000.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.


Naar boven   Terug