shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0405.155.934
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 augustus 1922
Begindatum:9 augustus 1922
Naam:IG Watteeuw International
Naam in het Nederlands, sinds 5 juni 2007
Adres van de zetel: Kampveldstraat 51 Stratenplan
8020 Oostkamp
Sinds 7 november 1989
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1981
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1951
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  28.150  -  Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  28.150 -  Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 35.467.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0543.993.915   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 november 2017
0419.125.716   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juni 1987
0428.311.616   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 juli 1996
0431.249.726   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 mei 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.125.716   sinds 16 juni 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.311.616   sinds 19 juli 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0431.249.726   sinds 3 mei 2002
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug