shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.375.270
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1977
Begindatum:9 februari 1977
Naam:EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 2002
Adres van de zetel: Polderdijkweg 3
2030 Antwerpen
Sinds 28 maart 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  19.200  -  Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  19.200 -  Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0441.693.458 (ADVANCED ELASTOMER SYSTEMS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2004
0412.843.183 (ELSEY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2016
0877.418.151 (EXXONMOBIL BELGIUM FINANCE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2016
0830.802.426 (EXXONMOBIL BELGIUM INTERNATIONAL SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2017
0412.843.381 (CARLISLE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juli 2017
0412.843.480 (BARDWELL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juli 2017
0759.969.462 (ExxonMobil Chemical Iberia S.L.U.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 december 2020
0419.402.165 (Essochem Plastics)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 november 1981
0404.579.971 (ESSO BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1987
0454.585.748 (EXXONMOBIL PETROLEUM ` CHEMICAL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 juni 2002
0457.655.896 (EXXONMOBIL CHEMICAL ANTWERP ETHYLENE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 juni 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.402.165 (Essochem Plastics)   sinds 1 november 1981
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.579.971 (ESSO BELGIUM)   sinds 29 januari 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0454.585.748 (EXXONMOBIL PETROLEUM ` CHEMICAL)   sinds 1 juni 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0457.655.896 (EXXONMOBIL CHEMICAL ANTWERP ETHYLENE)   sinds 1 juni 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug