shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0426.844.837
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 1984
Begindatum:27 december 1984
Naam:S-WORKS
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 1984
Adres van de zetel: Beernemsteenweg 61 Stratenplan
8750 Wingene
Sinds 1 maart 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 augustus 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Callewaert ,  Kris  Sinds 1 april 2002
Bestuurder Goemaere ,  Katrien  Sinds 3 maart 2010
Gedelegeerd bestuurder Callewaert ,  Kris  Sinds 2 april 2003
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2009
Vrijstelling
Sinds 8 juli 2009
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 augustus 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 4 augustus 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 160.000 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug